mandag den 19. november 2012

Skæg for sig og snot for sig ...

I forlængelse af mine skriblerier om mit weekendkursus 'Harvest Your Power' har jeg fået nogle spørgsmål, som jeg prøver at besvare her:
Jeg selv har en fagligt og etisk skillelinie mellem coaching og terapi. Et sådant weekendkursus bruger jeg til, hvad jeg vil kalde selvudvikling og opdagelsesrejse i sindets krinkelkroge. Jeg er dybt optaget af den menneskelige forestillingskraft, som Stephen Gallegos kalder 'imagination' - og det er nu engang nemmest at undersøge mig selv, fordi jeg ikke leder efter objektive sandheder, men efter mening, og kun jeg har priviligeret adgang til mine egne kilder til indsigt.
I min coach-praksis bruger jeg ikke de teknikker, som jeg lærer gennem Steve, idet jeg i givet fald ville tage en terapeutisk approach, hvilket ville være både fagligt og etisk uacceptabelt. Fagligt, fordi et arbejde af denne karakter kræver uddannelse - etisk, fordi det ville være noget kvaksalveri, uanset om min fokusperson skulle bede om det. Han/hun kommer for coaching, ikke for terapi.
Det betyder, at jeg, selv om jeg kunne, ikke ville bruge hypnotiske teknikker.
Deep Imagery, som Steve kalder sit arbejde, er en hypnotisk teknik. Metoden består i at bringe den anden i trance. Det er der ikke noget hokus-pokus ved. Gennem en dyb afspænding af kroppen og 'det mentale apparat' aktiveres det parasympatiske nervesystem, hvorved hjernebølgerne svinger mellem alfa- og thetaniveau - ikke megen mystik i dét. Og så har 'jeg', det bevidste jeg, adgang til det underbevidste - eller til the imagination, som er kilden til mødet med de emotionelle dyr. Rejsen er min, Steve har 'bare' givet mig en sti at vandre ad.
I Dk har psykologforeningen et psykologfagligt selskab for klinisk hypnose. Og her er også en behandlerliste, som er cand.psych.'er og efteruddannede i klinisk hypnose, som bruges i det terapeutiske arbejde med traumer, smerter, afhængighed, psykosomatiske tilstande og meget andet. I Dk er det ikke så almindeligt, som det er i udlandet (vi kan bare smutte til nabolandet Sverige) at bruge klinisk hypnose på operationsstuerne som smertebehandling, men interessen er stigende, og der er f.eks. en del tandlæger, som tager efteruddannelsen for at tilbyde hypnose som alternativ til bedøvelse - og mod 'tandlægeskræk'.
Der er også blandt medlemmerne af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose enkelte, som har efteruddannet sig hos Stephen Gallagos. Hans efteruddannelseskurser retter sig alene mod cand.psych.'er, og lægfolk har ikke adgang. Men han holder også kurser for ikke-fagpsykologer som mig, hvor de uddannede også deltager, bl.a. en psykologveninde, som i sin privatpraksis bruger Steves metode, dybdevisualisering eller 'The Personal Totem Pole Process' i sit daglige arbejde med blandt andre mennesker med PDSD (veteraner, f.eks.) - vægttab - spiseforstyrrelser - barndomstraumer etc.etc. Hendes erfaring er, at der er individuelle forskelle i, hvor let det er at bringe mennesker i trance - men hun har endnu ikke truffet nogen, som ikke kan - og i klinisk hypnose er der flere veje.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar