lørdag den 14. december 2013

Kunst og coaching?

Hvordan kan kunst og coaching have at gøre med hinanden? Sikkert meget. Er coaching et

onsdag den 15. maj 2013

Ordapotek!

Jeg har fået et vidunderlig gave - helt bogstaveligt :-) - et Ordapotek! Nu kan Ordbutikken således tilbyde en skadestue-service. Ordapoteket er en nyttig førstehjælpskasse at have ved hånden. Ved alvorlige traumer er det naturligvis fornuftigt at søge lægehjælp. Men mindre skader, små skrammer på selvtilliden f.eks. plejes og heles med fornuftig anvendelse af indholdet i mit Ordapotek. Også hvis du er fået i stå med dit lifescript, dine ambitioner, dine begreber om, hvad der er indhold og mening med tilværelsen, kan lidt førstehjælp måske hjælpe dig på gled igen.
Helt bogstaveligt, hø, indeholder Ordapoteket 224 udsagnsord, 186 tillægsord, 380 navneord, 64 stedord, 31 forholdsord, 51 udråbsord, 109 biord, 47 numeralier, 25 bindeord og 5 artikler.
Artiklerne er meget demokratiske - du kan bruge lige så mange, du vil, uanset hvor du er eller, hvem du er. Jeg citerer fra indlægssedlen: 'Du kan bruge artikler i enhver samtale, tekst eller anden ordveksling'..... og 'Brug ikke artikler, hvis du ikke vil ud af det ubestemte og ind i det bestemte'...
Navneordene modvirker (citat fra indlægssedlen) navnløshed, glemsel, og gives mod depression over denne verdens ufattelige mængder af ting. Og om dosering står der: 'Start med at bruge mindst 2 substantiver i hver sætning. Hold derefter pause og kontroller virkningen. Brug derefter substantiver omhyggeligt i forhold til de allerede anvendte substantiver og som foreskrevet af deres digter'.
Og således kunne jeg blive ved, sproget synes uudtømmeligt.
Kom og kig, hvis du er igang med at skrive din livshistorie, skrive dit liv. Eller bare har brug for at ytre dig! Så finder du måske et passende udråbsord. For udråbsordene 'er ubøjelige. De nægter at udtrykke sig anderledes. De angår følelser og motivation. De er provo-ord. De er lovord. De maler med lyd. De efterligner lyd.... Der er indberettet flere tilfælde af overdosering. Kontakt en digter, hvis du føler dig utilpas...'
D. 24.5. afholder vi iøvrigt i Ordbutikken den anden 'poetry-slam', hvor digtere, der HAR fået ar på krop og sjæl i barndommen, i livet, kommer TIL ORDE. Jeg tvivler på, at vi kommer til at mangle ord, men hvis, så kan vi se nærmere på, hvad Ordapoteket indeholder

torsdag den 11. april 2013

Filosofisk coaching - protreptik

Jeg glæder mig i denne tid..... :-) I næste uge begynder jeg et cerfiticeringsforløb i protreptik hos Ole Fogh Kirkeby.
PROTREP-hvad-for-noget? Ole Fogh Kirkeby, som er professor ved CBS, har genoptaget en tradition fra antikkens Grækenland, som hedder Protreptik - på moderne sprog kan man kalde det filosofisk coaching i ledelse. På min hjemmeside siger OFK selv i et YouTube-klip, at han plejer at huske ordet ved at sige PROPTRÆKKER. Men selv husker jeg nu bedst ordet ved at tænke på betydningen. Det kaldtes også FYRSTESPEJLET, og det betyder 'at vende et menneske mod sig selv'. Protreptikeren vil samtale med fyrsten/hærføreren - i vore dage lederen - en samtale, hvor værdier og grundholdninger er i fokus - men det forklarer OFK bedre selv i det korte klip.
I dag har jeg modtaget en bog, så jeg vil 'læse lektier', før jeg begynder forløbet med henblik på egentlig certificering hos 'mesteren'. Jeg har kredset om dette i flere år, har lyttet og lyttet, når jeg har set OFK 'praktisere' - og jeg har været på kursus hos ham. NU skal det være alvor med certificeringen - og det bliver både lærerigt og interessant - og sjovt.