søndag den 19. december 2010

Jule-quiz

The Cab Horse's Charter!
Droskehesten har visse minimumsrettigheder: tag over hovedet, føde og arbejde. Og skønt det er absolut ydmyge standarder, er disse rettigheder uopnåelige for millioner af vores medmennesker, og alene i Danmark for tusinder og atter tusinder.
Hvem har skrevet The Cab Horse's Charter? Og hvornår?
Claus Hjort Frederiksen i 2008?
Thorvald Stauning i 1935?
William Booth i 1890?
Blandt de rigtige svar udtrækkes ét af Notarius Publicus, og den heldige vinder opnår retten til at bære badgen 'NY REGERING - NU!'

lørdag den 18. december 2010

I mål!

Jeg har lige sammen med fru Frandsen afsluttet et års arbejde med undervisning af ansatte og brugere i Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune. 'Den Værdsættende Samtale', kaldte vi kurserne. Den titel har jeg arvet fra nu afdøde Tom Andersen, som fandt frem til den efter at have arbejdet med systemisk, anerkendende kommunikation i herre mange år. 'Hverdagscoaching' kunne det lige så godt have heddet. Eller AI. Men nogle vil måske tro, det handler om Artificial Intelligence i stedet for Appreciative Inquiry - og dén misforståelse ville være lidt ærgrelig,
Ca. 100 mennesker + Birgitte og mig har investeret energi og arbejdsglæde i hverdagscoaching, 8 hold ialt, gennem 2010. Og ikke mindst jeg har lært utrolig meget. Jeg har blandt andet lært, at dét, mennesker tager til sig - og med sig - er dét, vi kalder coach-pyramiden, fundamentet for den værdsættende samtale: NÆRVÆR- LYTTEN - SPØRGEN. Og vi har eksperimenteret. Lagt asfalt, mens vi kører. Lagt nodepapiret på hylden og spillet efter gehør. F.eks. har der været brug for at udvikle på dét at 'reframe'. Sætte ind i en ny ramme. Lede efter ressourcer i stedet for fejl, løsninger i stedet for problemer, muligheder fremfor begrænsninger, styrkende overbevisninger fremfor hæmmende. Reframing kan åbne nye muligheder i en fastlåst kommunikationsform. Det kan da godt være, det er sandt, at glasset er halvt tomt - og det kan være lige så sandt, at det er halvt fyldt :o)
Kommer til at tænke på historien om de to koner oppe i Norge, som boede i hver sit hus - det var en meget streng vinter. Hver kone have en hel fårekølle på loftet. Den ene kone gik hver dag op og sagde til sig selv, mens hun skar sig en skive: 'I dag nøjes jeg med det dårligste stykke'. Den anden kone gjorde det samme, skar sig dagligt en skive og sagde til sig selv: 'I dag tager jeg det bedste stykke' Da vinteren var ovre, og foråret piblede frem, havde den ene kone hele vinteren igennem, hver eneste dag, kun fået det dårligste stykke, mens den anden hver eneste dag gennem hele den strenge vinter havde fået det bedste stykke.

lørdag den 4. december 2010

'Narrativ hverdagscoaching'

Narrativ hverdagscoaching var lige noget, jeg fandt på i farten - og det er bare, fordi vi allesammen altid allerede går og praktiserer, slog det mig. Lad os endelig få mere af dét!
Jeg tænker, som andre, at der ligger en enorm, skabende kraft i sproget, én har udtrykt det således, jeg husker ikke ophavsmanden eller -kvinden: 'det sprog, vi bruger, er med til at skabe den virkelighed, vi ønsker'. Peter Drücker fastslår mere kategorisk: 'Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er ved at skabe den'. Det er da bare med at komme i gang.
Jeg har netop afholdt kursus, hvor der blev fortalt historier. Og hvilke historier! Sandhed eller løgn? Fakta eller myter? Det har mindre betydning, for betydningen vælger vi selv, hver eneste af os. Hvad er MENINGEN?
Jeg er lige faldet over et par citater fra Karen Blixen fra Thomas Dinesens bog 'Tanne - min søster Karen Blixen'. Hun siger, jf. Thomas, et sted: '....jeg var så usikker, og kunde ikke blive andet, før jeg havde hørt min egen Stemme, set mig selv i det Spejl, som et andet menneske, til hvem man taler, er - gjort mine Regnskaber op...'
Og i Ngnong i 1927, hvor hun læser og hører om de nye videnskaber, siger hun: '...Jeg synes, at Phansasi er en af de Egenskaber - om ikke den Egenskab, som Menneskeheden skylder allermest i sin Udvikling, uden den var intet blevet skabt, - og jeg tror jo endnu, som bekendt, paa, at Begrebet Hund blev skabt inden de enkelte Hunde, - og i det hele taget: skab et Begreb, saa skal Hunden nok komme efter!...'