onsdag den 24. august 2011

Gregory Bateson

Jeg har lige siddet til en konference på Institut for Idræt, KU, hvor man havde inviteret Gregory Batesons datter Nora til en fremvisning af sin film om (og med) sin far - og ikke mindst hans tanker og banebrydende idéer. Bateson, som var antropolog (blandt meget andet) rejste i 30'erne i Borneos jungle og fandt en måde at studere et samfund indefra - han blev én af fædrene til den systemiske tænkning og til 2. ordens kybernetikken. Hvad enten det var søstjerner eller mennesker, han studerede, blev han optaget af, at man ikke kan studere et 'noget' uden at se på de systemer, dette 'noget' indgår i. Søstjerner og anemoner og mennesker har udviklet sig i et samspil med omgivelserne og vil altid stræbe efter balance eller ligevægt - det økologiske princip, som vi også bruger i coachingen og i familiebehandling, ligesom det er et princip i naturen.
Heldigvis har Nora kunnet samle en perlerække af filmklip med sin far, når han på den enklest tænkelige måde fortæller om, hvordan han tænker, når han ser - filmen hedder An Ecology of Mind - og Batesons tænkning revolutionerer vores vanemæssige, logiske tænkemåde. 'Alting har en årsag', har vi vidst siden Aristoteles. Bateson finder en endnu ældre filosof som sin ledestjerne, nemlig Heraklit, som 'så' og konstaterede, at 'alt flyder' og 'man kan ikke bade i den samme flod to gange'. Nora, Batesons datter, supplerer med at hævde, at man endog ikke kan kysse det samme menneske to gange.
I filmen siger Bateson, at de fleste nok vil hævde at have 5 fingre på hver hånd. Nixen. Man overser noget væsentligt, at man har 4 mellemrum! De 5 fingre i sig selv gør ingen forskel. En forskydning af fingrene, en ændring af mellemrummene, dét skaber forskel. Men vi SER det ikke.
Inden jeg fortaber mig helt, vil jeg huske på, at Nora's film indtil nu kun har været fremvist nogle få gange, og jeg forlod ikke instituttet, før jeg havde fået vished for, at den bliver tilgængelig. I efteråret får den premiere i USA som biograffilm og kommer nok først derefter til Europa. Mit håb er, at den vil blive tilgængelig, også på DVD - og i dét øjeblik vil jeg arrangere fremvisninger for alle, jeg kender, som måtte interessere sig for dén systemiske tænkning, som er udgangspunkt for bl.a. den SA-coaching, som jeg og mange andre praktiserer. Gid jeg havde en kopi NU - jeg ville gerne se den endnu engang i dag, NU