torsdag den 22. november 2012

Kinæstetisk empati - hvad i alverden?

'Kinæstetisk empati'! Det var denne del af overskriften på en forelæsning på Institut for Idræt på KU v. Charlotte Svendler Nielsen, PhD og adjunkt samme sted, som fangede mit øje - er der virkelig nogen, som beskæftiger sig seriøst med dét, der sker eller kan ske i mødet mellem mennesker - og ja, det gør hun, hun forsker endda i det. Én af dem, hun selv har hentet meget fra, er en hollænder ved navn Van Manon, som har skrevet en bog herom 'The Tone of Teaching'.
Hun, Charlotte Svendler, bevæger sig i en hermeneutisk/fænomenologisk forskningstradition - og hun interesserer sig for dét, hun kalder de betydningsfulde øjeblikke i en undervisnings-, lærings- eller coachingsituation - og kinæstetisk empati forstår hun som en anerkendelse af den andens kinæstetiske oplevelse. Jeg vil aldrig kunne opleve en andens oplevelse af sig selv og kroppen i rummet. Men jeg kan bruge min sansning, også den kropslige, kinæstetiske, til at anerkende, at sådan er det - for ham/hende.
Jeg 'plejer' at tale om 'det unikke møde', der, hvor der sker 'noget' - en gensidighed, en resonnans - dét, som gør øjeblikket unikt, og som er drivkraften i udvikling - gensidigt.
Og jeg er helt betaget af, at nogen har givet det sådan et flot navn som kinæstetisk empati: kin: noget med at bevæge - aestesis: sansning - em: ind-? og patos: følelse - nogen kalder det bare kropsbevidsthed :o) eller forståelse af den kropslige dimension i udviklings- eller læringsprocesser.
Og helt konkret: Charlotte havde gjort feltstudier i skoleklasser og bragte en historie til torvs til at belyse den kinæstetiske empatis betydning i lære- og udviklingsprocesser. En lærer havde bedt eleverne medbringe deres bedste efterårsdigte. En dreng blev bedt om at læse sit digt højt. Han rejste sig, rødmende, og begyndte lidt usikkert. Læreren begyndte at bevæge sig i rummet, hun nærmede sig roligt denne dreng, da han afbrød sig selv og indskød en bemærkning om, at han svedte i hænderne. Læreren sagde JA, og hun lagde en hånd på hans ryg/skulder, mens han læste sit digt videre.
Jeg hæfter mig især ved, at hun ikke roser - blot anerkender, at sådan er det - for ham.
Således et eksempel på, hvordan hun brugte 'kinæstetisk empati' til konkret at støtte denne dreng, hvis usikkerhed hun formentlig kendte til i forvejen. Dét er et betydningsfuldt øjeblik.
Og Charlotte Vendler havde også sin opmærksomhed på den magtrelation, der ligger i, at læreren/underviseren i den sidst ende er dén, der giver karakterer. Hun havde et bud på en alternativ evaluering af eleven/den studerende: Hvad har eleven/den studerende lært mig?

mandag den 19. november 2012

The Personal Totem Pole Process, igen

Det går op for mig denne formiddag, at jeg (også) høstede inspiration under kurset 'Harvest Your Power' i går. In Spire... og ikke alene gennem mødet med Steve og mine dyr, men også gennem mødet med øvrige deltagere og gennem 'sharing' - og de spørgsmål og kommentarer, jeg har mødt efterfølgende.
Og jeg har høstet mental energi - herligt.
En kommentar har affødt lidt tanker om sammenfald mellem SA-coaching (systemisk anerkendende coaching) og de metoder, jeg har mødt i weekenden - og et væsentlig sammenfald er, at det er den enkelte, som har løsningen. I coaching er det væsentligste arbejdsredskab at lytte og spørge ud fra en overbevisning om, at svaret har fokuspersonen selv.
Således også, når Steve bruger deep imagination som terapeutisk redskab. Og jeg vil give et eksempel: En kvinde, en veninde af mig, var åben for 'sharing' af sine oplevelser/erfaringer. Og hun fortalte Steve (og os andre) om en oplevelse, som havde berørt hende dybt, og som havde gjort hende forvirret, så nu spurgte hun Steve. Hun sagde: 'Jeg spurgte Karen i frokostpausen, om jeg mon skulle pakke den pakke op, som min ørn havde rakt mig' - og hun beskrev pakken igen - hvortil Steve svarede: 'Don't ask Karen (med et venligt nik til mig) - ask the eagle'. Og efter en stund: 'Are you ready to close your eyes and ask uour eagle?' Tid, tid og atter tid. Og kvinden lukkede sine øjne og fik svaret af ørnen, at hun skulle gemme pakken nu. 'Okay. Are you allright now?' etc. Tid. tid.
Vi har svarene i os selv. I coaching er tid og nærvær også fundamentet for opdagelse og udvikling af egne ressourcer.

Skæg for sig og snot for sig ...

I forlængelse af mine skriblerier om mit weekendkursus 'Harvest Your Power' har jeg fået nogle spørgsmål, som jeg prøver at besvare her:
Jeg selv har en fagligt og etisk skillelinie mellem coaching og terapi. Et sådant weekendkursus bruger jeg til, hvad jeg vil kalde selvudvikling og opdagelsesrejse i sindets krinkelkroge. Jeg er dybt optaget af den menneskelige forestillingskraft, som Stephen Gallegos kalder 'imagination' - og det er nu engang nemmest at undersøge mig selv, fordi jeg ikke leder efter objektive sandheder, men efter mening, og kun jeg har priviligeret adgang til mine egne kilder til indsigt.
I min coach-praksis bruger jeg ikke de teknikker, som jeg lærer gennem Steve, idet jeg i givet fald ville tage en terapeutisk approach, hvilket ville være både fagligt og etisk uacceptabelt. Fagligt, fordi et arbejde af denne karakter kræver uddannelse - etisk, fordi det ville være noget kvaksalveri, uanset om min fokusperson skulle bede om det. Han/hun kommer for coaching, ikke for terapi.
Det betyder, at jeg, selv om jeg kunne, ikke ville bruge hypnotiske teknikker.
Deep Imagery, som Steve kalder sit arbejde, er en hypnotisk teknik. Metoden består i at bringe den anden i trance. Det er der ikke noget hokus-pokus ved. Gennem en dyb afspænding af kroppen og 'det mentale apparat' aktiveres det parasympatiske nervesystem, hvorved hjernebølgerne svinger mellem alfa- og thetaniveau - ikke megen mystik i dét. Og så har 'jeg', det bevidste jeg, adgang til det underbevidste - eller til the imagination, som er kilden til mødet med de emotionelle dyr. Rejsen er min, Steve har 'bare' givet mig en sti at vandre ad.
I Dk har psykologforeningen et psykologfagligt selskab for klinisk hypnose. Og her er også en behandlerliste, som er cand.psych.'er og efteruddannede i klinisk hypnose, som bruges i det terapeutiske arbejde med traumer, smerter, afhængighed, psykosomatiske tilstande og meget andet. I Dk er det ikke så almindeligt, som det er i udlandet (vi kan bare smutte til nabolandet Sverige) at bruge klinisk hypnose på operationsstuerne som smertebehandling, men interessen er stigende, og der er f.eks. en del tandlæger, som tager efteruddannelsen for at tilbyde hypnose som alternativ til bedøvelse - og mod 'tandlægeskræk'.
Der er også blandt medlemmerne af Psykologfagligt Selskab for Klinisk Hypnose enkelte, som har efteruddannet sig hos Stephen Gallagos. Hans efteruddannelseskurser retter sig alene mod cand.psych.'er, og lægfolk har ikke adgang. Men han holder også kurser for ikke-fagpsykologer som mig, hvor de uddannede også deltager, bl.a. en psykologveninde, som i sin privatpraksis bruger Steves metode, dybdevisualisering eller 'The Personal Totem Pole Process' i sit daglige arbejde med blandt andre mennesker med PDSD (veteraner, f.eks.) - vægttab - spiseforstyrrelser - barndomstraumer etc.etc. Hendes erfaring er, at der er individuelle forskelle i, hvor let det er at bringe mennesker i trance - men hun har endnu ikke truffet nogen, som ikke kan - og i klinisk hypnose er der flere veje.

søndag den 18. november 2012

Harvest Your Power!, Det er titlen på et weekendkursus, jeg netop har deltaget i. Konkret og synligt for andre har jeg høstet et kursusbevis, jeg citerer: 'Kurset har form som en workshop, hvor deltagerne indføres i dybdevisualisering. Dr. Gallegos har bl.a. været professor i psykologi ved Mercer University i Georgia og er nu privatpraktiserende psykolog med praksis i New Mexico. Han er grundlæggeren af visualiseringsmetoden 'The Personal Totem Pole Process' samt forfatter til flere bøger og artikler om metoden. Dr. Gallegos er godkendt af Dansk Psykologforening som underviser'

.
                             Et snapshop fra kurset af Psykolog, Dr. Eligio Stephen Gallegos

Steve, hos hvem jeg tidligere har været på kursus eller rettere 'rejse' er både psykolog og shaman og iøvrigt halvt indianer.
Harvest Your Power. Ja, det skal jeg love for. Og det er her, 'linket' til min coaching er, for dybdevisualisering ligner deri, at vi leder efter de ressourcer, vi hver især gemmer på.
Steve guider os til en let trancelignende tilstand, hvor vi prøver at få kontakt med, hvad han kalder 'de emotionelle dyr'. Første gang jeg prøvede, blev jeg forbløffet over, hvor let det er. Og det er mine dyr, hver eneste 'rejse' er helt unik. Jeg har tidligere mødt en meget travl, tænkende myre og en melankolsk hest! Senere en grævling og en hval. Og alle kan jeg frit, når jeg har brug for det, 'konsultere' dem som mine egne, indre coaches.
På dette weekendkursus blev min indre 'zoo' udvidet en del. Jeg mødte en lille, brun bjørn, som gerne ville hilse på mine andre dyr, så jeg så bjørnen give hånd til en myre, en hest og en grævling - amazing! Hvalen kom så tæt på land, som den kunne, for at deltage i sammenkomsten. På næste rejse mødte jeg en stor isbjørn, som forsøgte at undslippe mig, og jeg nåede ikke ordentlig 'konversation' med den. Men på næste rejse kom vi i kontakt, jeg havde misforstået den, det var i virkeligheden mig, som ikke turde følge den. Det turde jeg nu, så vi sad sammen på en isflage i det åbne polarhav, uden sikkerhed for at nå land igen, og det var trygt og godt at sidde lunt mellem dens langpelsede forben, mens den fodrede mig med fisk, no worry - tillid og tryghed var temaet hér. Og jeg så gennem dens øjne det umådelige nordlige polarhav i midnatssolen.
Sidste rejse var en overraskelse. Jeg mødte en eland, som er et meget stort hjortedyr i Østafrika, stor og klodset, men en meget elegant klatrer på de stejle klippevægge. Jeg gik til bekendelse og fortalte den, at jeg engang havde spist en eland-bøf, men det var bare helt fint, vi er her vel for hinanden. Gennem denne elands øjne kunne jeg se skønheden i hele The Great Rift Valley i sin fulde længde - og da jeg nu havde noget af den indeni mig, kunne den til gengæld vise mig skønheden i hele mit indre univers: følelse, krop, livsprocesser...
Steve havde fortalt en historie - han fortæller mange historier - om, hvordan en indianerstamme, han kender, helbreder en syg. Sygdom skyldes, at mennesket for en tid har forladt skønhedens sti - og helbredelsen består i at genfinde denne. Man lægger den syge i et telt, et hus eller i det fri - og så laver man 'sand-painting' rundt om den syge - forskelligfarvet sand, som udgør smukke mønstre.
Mening med det hele? Mening er noget vi skaber, ikke en på forhånd given ting. Og disse 'rejser' giver mening for os hver især. Under kurset er der mulighed for at dele - og Steve lytter og spørger med et intenst nærvær.
Steve er - eller bliver lige straks - 79. Han kommer til Dk igen i marts og holder kursus - hvis han, som han siger med humor, han stadig er her. Jeg satser. Og det gør han jo også, heldigvis - ellers, som han siger, kan vi jo bare selv holde kurset.

torsdag den 25. oktober 2012

Multi-tasking - eller nærvær?

For herre-mange år siden hørte jeg første gang ordet multi-tasking. Det var en betegnelse for en egenskab eller evne, min psykolog-veninde testede, når hun skulle lave de indledende psykologiske tests af pilot-aspiranter i det daværende Forsvarets Center for Lederskab, nu Forsvarsakademiet - altså hun afsøgte blandt meget andet evnen til i en presset situation at holde opmærksomheden på flere forhold på samme tid - og ikke mindst evnen til at reagere adækvat på de stimuli, som en teknisk set kompliceret flyvekabine frembyder, når der skal træffes beslutninger om handling i situationer, som kræver andet og mere end autopilot, som f.eks. nødlandinger.
Multi-tasking er altså en god evne at have i kritiske situationer.
Ordet er nu blevet en del af dagligsproget. I 00'erne sneg det sig ind som en positiv evne. Først talte vi om et særligt amme-hormon, som gør nybagte mødre i stand til at gøre flere ting på én gang - der var altså tale om et rent fysiologisk/biologisk fænomen. Senere blev det, uomgængeligt,  til en gangbar vits, at mænd ikke kan multi-task'e. Det skal jeg ikke afgøre.
Men med det blotte øje, og det er dét, vi kalder evidens, kan jeg se, at mange, mange mennesker af begge køn praktiserer multi-tasking - og det er gjort til en dyd.
Indrømmet, jeg var imponeret over, at mine teenage-børn kunne læse lektier og høre P3 samtidigt - og dybt bøjet over matematikken kunne de afbryde sig selv og trykke på optage-knappen på båndoptageren, i samme sekund deres yndlingsnummer blev præsenteret.
Det er VAND ved siden af, hvad moderne mennesker i almindelighed, i vores del af verden i hvert tilfælde, kan præstere. Også jeg. Og jeg forundret se, hvordan et menneske kan tale i telefon samtidig med, at han/hun cykler barnet til vuggestuen, barnet, som ikke kan nå sin sut, alt imens forælder'en træder i pedalerne, svinger til højre med armen korrekt rakt ud og (måske) bremser for den fodgænger, som træder ud i fodgængerfeltet, fordybet i en mobiltelefonsamtale og i tryg forvisning om, at han/hun har ret til at gå over for grønt.
Det er også imponerende, hvordan mennesker mestrer en hverdag på arbejdspladsen med smartphones, som, midt i en opgave/en samtale, fortæller, at der er 'nogen', som vil i kontakt - og efter et hurtigt blik på 'afsenderen' må der træffes en lynhurtig afgørelse af vigtigheden af hurtig reaktion og dermed midlertidig afbrydelse af den igangværende opgave eller af samtalen.
Evnen til multi-tasking, vil jeg hævde, er tillært og ikke biologisk/hormonelt/fysiologisk betinget - og det er absolut en dyd - altså en god evne at have.
Jeg tvivler imidlertid på, at det er absolut sundt at bruge denne evne til enhver tid - jeg tror, vi kan lære at spare den til kritiske situationer.
Det siger sig selv, at multi-tasking forringer nærværet - både nærværet mellem mennesker og den enkeltes fokus på dét, som er vigtigt eller vigtigst. I østlig tradition kaldes nærvær 'awareness' eller opmærksomhed? Der er mange, som kæmper om vores opmærksomhed. Reklamerne, vi prøver at ignorere på skærmen, Vennerne, som sms'er, mens vi sidder ved en candle-light middag med den udkårne. Chefen, som kalder til møde på smartphonen, mens du er fordybet i en vigtig samtale med en kollega. Bare for at tage nogle banale eksempler.
Det er en udfordring at bevare nærværet med de påtrængende krav fra ... alle de andre - og også fra dig selv, når du må skele til uret, fordi det er din tur til at hente.
Den voksende industri af kurser i mindfullness kunne antyde, at multi-tasking kan ændre sig fra at være en ressource til at være et problem. Jeg tror ikke, der er nogen øvre grænse for, hvad vi kan lære at præstere - men der er måske en rent fysisk og mental grænse for, hvor længe....

lørdag den 9. juni 2012

Efter udgivelsen af Lisbeth Zornig Andersens bog og efter DR1's visning af dokumentaren om hendes barndom i helvede, har jeg, ikke overraskende, fået mange henvendelser. Mange af dem er fra mennesker, som selv har haft en barndom med svigt og overgreb, og for hvem Lisbeths eksempel og hendes åbenhed har givet HÅB - med god grund, for Lisbeth er det lyslevende eksempel på, at en barndom i helvede ikke er nogen livstidsdom, men hun var i stand til at bryde ud, bryde den sociale arvs onde cirkel og vise, at man godt kan blive til en smuk svane, selv om man er født i en andegård for nu at sige det mere poetisk. Og jeg gerne give mit besyv med - give håbet den længste frist.
Mange er så taknemmelige over, at Lisbeth har brudt tavsheden. Det har haft og har så stor betydning, at et menneske, man kun kan se op til, har vovet at fortælle dét, som de selv har bevaret som en forfærdelig hemmelighed i dén tro, at de var alene og de eneste i verden...
Mange får HÅB ved at se, at det kan lykkes at skabe et godt liv på trods af et opvækstmiljø, som er så usundt, at ingen ville byde en andemor og hendes ællinger dé betingelser.
Nogle mennesker lever et voksenliv med senfølger af seksuelle overgreb - undertiden med en alvorlig psykiatrisk diagnose i tilgift. Jeg ved, at nogle mennesker med en psykisk sårbarhed aldrig har fortalt om de traumer, han eller hun har båret alene.
Lisbeth er en mønsterbryder, og hendes brud med barndommens mønster skete, som det fremgår af bogen, ikke som en pludselig forvandling. Det skete gennem mødet med en hel perlerække af mennesker, som gjorde en forskel for Lisbeth - hvilket ændrede hendes karriere radikalt.
Patricia Deegan beskriver noget tilsvarende. Hun fik som ung diagnosen skizofreni og efter 6-7 år som mønsterpatient brød hun ud og skabte sig et liv. Så vidt jeg husker, er hun i dag PhD i psykologi. Hun fortæller om sin recovery-rejse, at det er en proces, og det er svært at afgøre, hvornår det præcist sker - og hun bruger en metafor, ' foråret' til at beskrive rejsen. Hvornår er det præcist, foråret indfinder sig? Man holder øje med knopperne på træerne, men lige præcist HVORNÅR bliver det hele grønt? Og hvordan?
Jeg nævner hende igen og igen, fordi hun, som Lisbeth, giver håb til andre mennesker, håb om, at det er muligt at skabe sig et liv, selv med en stigmatiserende diagnose i baglommen - eller i i panden.
Der er så mange sammenfald mellem 'mønsterbrud' og 'recovery'. Blandt andet dét, at det oftest er det unikke møde med et andet menneske, der har afgørende betydning. Pat Deegan taler ikke præcist om dét, når hun fortæller om sin egen rejse fra patient til menneske, men mange mange andre fortællinger fra mennesker med psykisk sårbarhed bekræfter dette.
Ved 'det unikke møde' forstår jeg mødet, hvor den professionelle møder et menneske og ikke en diagnose - eller et adfærdsmønster. Omvendt er der ikke noget møde, hvis mennesket med diagnosen - eller adfærdsmønstret - ikke møder mennesket, men den professionelle.
Jeg har i frisk erindring en smuk historie fra et menneske, der som voksen oplevede flere års indlæggelser og tvangsforanstaltninger, til hun mødte t menneske i en psykiaters skikkelse, der 'bare' fulgte hende i hendes kamp for livet - og livet vandt. Det er en historie, der giver vished - og håb for andre - om, at det gode liv kan vindes.
Patricia Deegan kan du bare 'google' - jeg tror, hendes site hedder www.pat.deegan.com - jeg ved, der på nettet er flere YouTube-klip med hende, og endelig har Dansk Selskab for Psyko-social Rehabilitering netop udgivet en DVD med hende, produceret af ANTV - selskabet har også en fb-side, kig bare